เที่ยวไทย

ที่ เที่ยว จังหวัด พัทลุง หลงเสน่ห์ทะเลน้อย ชมวิวยอยักษ์ ฟินวิวทะเลหมอก

เที่ยวพัทลุง

ที่ เที่ยว จังหวัด พัทลุง พัทลุง ต้นกำเนิดของมโนราและหนังตะลุง บึงบัวทะเลน้อย ชมแสงแรกพร้อมไปกับวิวยอยักษ์บ้านปากประ สะพานเอกชัย