เที่ยวไทย

5 ที่เที่ยวแพร่ เมืองรองต้องมนต์ เสน่ห์ที่เป็นได้มากกว่าทางผ่าน

ที่เที่ยวแพร่

ที่เที่ยวแพร่ จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของประเทศไทย ประตูสู่ภาคเหนือ เมืองรองที่ไม่ควรมองข้าม ดินแดนแห่งวัดและพิพิธภัณฑ์ที่มาก