เที่ยวไทย

7 สถานที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่ เที่ยวฟิน เคล้าลมหนาว

สถานที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่ การเดินทางไปภาคเหนือถือว่าดีที่สุด เพราะอากาศเมืองไทยเริ่มจะเย็นลงแล้ว เราควรไปสัมผัสอากาศที่สบาย