เที่ยวไทย

5 ที่เที่ยว เชียงราย ไหว้พระ ชื่นชมธรรมชาติ และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขา

ที่เที่ยว เชียงราย

ที่เที่ยว เชียงราย จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย เชียงราย พรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน