เที่ยวไทย

7 สถานที่ท่องเที่ยว อุบลราชธานี ดูพระอาทิตย์ เที่ยวน้ำตก ชมวัดสวย

อุบลราชธานี

สถานที่ท่องเที่ยว อุบลราชธานี อีกหนึ่งจังหวัดที่น่าไปเที่ยว เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ติดกับแม่น้ำโขง