เที่ยวไทย

8 เที่ยวอุตรดิตถ์ เที่ยวลับแลชมวิถีชีวิตดั้งเดิม เพลินวัฒนธรรม

เที่ยวอุตรดิตถ์

เที่ยวอุตรดิตถ์ ลับแล เมืองโบราณที่มีตำนานเล่าขานกันมาว่าเป็นเมืองล่องหน คนที่มีบุญญาธิการและอยู่ในศีล ไม่พูดปดโกหกเท่านั้นถึงได้เห็นเมือง