เที่ยวไทย

6 ที่เที่ยว ลําปาง สัมผัสวิถีชีวิตล้านนา นั่งชมเมืองบนรถม้า

ที่เที่ยว ลําปาง

ที่เที่ยว ลําปาง เมืองรองที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณที่ราบลุ่มล้อมรอบด้วยหุบเขาจากทุกทิศทุกทาง ดูเหมือนกระทะ