เที่ยวไทย

4 ที่เที่ยว พังงา เที่ยวชมเกาะ ชมป่าชายเลน ถ่ายรูปประภาคาร

ที่เที่ยว พังงา

ที่เที่ยว พังงา เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าชายเลน เกาะน้อยใหญ่ ภูเขาแปลกตา ทะเลสวย น้ำตก มีกิจกรรมให้เราทำมากมาย