เที่ยวไทย

5 ที่เที่ยวพะเยา เมืองทรงเสน่ห์ มีประวัติศาสตร์น่าค้นหา และธรรมชาติอันงดงาม

ที่เที่ยวพะเยา

ที่เที่ยวพะเยา หนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและการดำรงชีวิตที่แสนสงบของประชากร เป็นที่ราบสูงกับภูเขา