เที่ยวไทย

6 ที่เที่ยว ปทุมธานี ที่เที่ยวใกล้ตัวทั้งครอบครัว

ปทุมธานี

ที่เที่ยว ปทุมธานี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ มีพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นบ้านเกิดมายาวนานกว่า 300 ปี มีทั้งโรงงานอุตสาหกรรม