เที่ยวไทย

ที่ เที่ยว จังหวัด นครศรีธรรมราช เมืองแห่งโอโซน

ที่ เที่ยว จังหวัด นครศรีธรรมราช

ที่ เที่ยว จังหวัด นครศรีธรรมราช เมืองแห่งโอโซนสูดอากาศบริสุทธิ์ มาฟอกปอดที่หมู่บ้านคีรีวงที่ถูกจัดว่าเป็นพื้นที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย